Junta de Govern 10 de maig

 La Junta de Govern del 10 de maig aprova la norma que serà vigent a partir d'aquest dia, en la que diu que les baixes, canvis de quota, domicili, dades bancàries,... s'han de formalitzar fins el dia 10, com a màxim,  del mes en curs perquè tinguin vigència el mes següent.

Per tant, les baixes realitzades a partir del 11 de maig i fins el 10 de juny, seran efectives pel mes de juliol.

Les baixes es tramitaran a l'OAC (Oficina d’atenció al Ciutadà) que es troba a la planta baixa de la seu central de l’Ajuntament i té una entrada pel passatge de l’A juntament. 

 

Vols compartir aquesta informació?