Condicions Legals i Privacitat

De conformitat amb el previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seves dades s’incorporen a un fitxer titularitat de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès amb la finalitat de contactar amb vostè i enviar-li informació sobre la nostra entitat. Pot exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació enviant un missatge a l'adreça informacio.guiera@cerdanyola.cat

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos se incorporarán en un fichero titularidad de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès con la finalidad de contactar con usted i enviarle información sobre nuestra entidad. Puede ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación remitiendo un mensaje a la dirección  informacio. guiera@cerdanyola.cat

Vols compartir aquesta informació?