CASAL ESTIU GUIERA 2023

CASAL ESTIU 2023 GUIERA

PREinscripcions obertes a partir del 02/05, preferiblement telemàtica, accedint a la pàgina web de Guiera //guiera.cerdanyola.cat/ , descarregant el formulari i enviant-lo al correu: pemguiera@llopgestio.cat o al centre presencialment.  Imprescindible aportar la documentació necessària.

El PEM Guiera proposa  a les famílies un casal divertit, econòmic i educatiu per a aquest estiu. El casal d’estiu, que es farà  del 26 de juny al 28 de juliol i del 28 d'agost al 1 de setembre de 2023 de dilluns a divendres feiners en horari de 9:00 a 17:00h.

GRUPS (curs 2022-2023)

MENUTS: P-3 a P-5 

INFANTIL: 1r a 5è de primària

JÚNIORS: 6è de primària a 4rt d’ESO

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

- Formulari emplenat

- Fotocòpia del llibre de vacunacions del/de la nen/a.

- Fotografia del/de la nen/a.

- Fotocòpia del DNI del/de la nen/a o llibre de família.

- Fotocòpia del DNI del pare, de la mare o del/de la tutor/a.

- Fotocòpia de la targeta sanitària del/de la  nen/a.

- Document de tarifació social per als casos de T.S en vigor.

INSCRIPCIONS

Llista d'admesos : 05 de juny 2023.

Per formalitzar la inscripció cal venir al centre per obtenir l’autoliquidació del pagament, del 06 al 16 de juny.

 PAGAMENT

Forma de pagament: mitjançant autoliquidació.

Obligats al pagament: La inscripció per realitzar qualsevol de les activitats que es duen a terme al PEM Guiera genera l'obligació del pagament del preu regulat a l'Ordenança núm. 46. Les quotes són preus públics els poden consultar i obtenir-hi tota la informació a la web del Pem Guiera.

*S’ofereix servei puntual

DESCOMPTES: Els fills d’abonats del PEM Guiera gaudiran del preu d’abonat.