GIM POSTURAL

Gim Postural

Sessió dirigida a prendre consciència del moviment, reeducant el cos per tal de corregir les descompensacions posturals i millorar la flexibilitat.