Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i els organismes dependents posen a disposició dels usuaris i usuàries de la seva política de protecció de dades.

 

1.- Identitat del responsable de tractament
El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu de www.cerdanyola.cat  és:

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CIF: P0826600I
Adreça: Plaça Francesc Layret, s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 580 88 88
E-mail: oac@cerdanyola.cat
 

2.- Finalitat i temps de conservació dels tractaments de dades.
Les dades que ens facilita pels diferents mitjans com formularis de contacte, contractes, enquestes o procediments, en el moment de la recollida de dades, és conforme amb la normativa de protecció de dades i es realitza amb l’única finalitat de prestar-li el servei que ens sol·licita.

 

Per a més detall dels tractaments pot consultar el Registre d’Activitats de Tractament de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.   
La base legal per al tractament de les seves dades és l'exercici de les competències pròpies de l’Ajuntament, portar a terme la prestació dels serveis que ens ha sol·licitat i el consentiment de l’interessat.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.