MTG

Postural

Sessió no coreografiada dirigida a entrenar el cos de manera funcional, és a dir, mitjançant exercicis intensos que imiten els moviments i treballs físics realitzats a la vida quotidiana.