Step

Steps

Sessió dirigida amb coreografies que es realitzen sobre un peldany al ritme de la música.